Liên lạc


Công ty TNHH công nghệ môi trường Yichen


Đám đông: + 86-13989324095
E-mail: allen.hu@ycequip.com
Web: www.ycequip.com
Thêm vào:No.380, Chunbai Road, Tongjiaosi Industrial Park, Fenghua District, Ningbo, China

gởi điều tra