Hệ thống ổn định đất giúp kiên cố hóa đầm lầy của đường cao tốc Shietang ở vịnh Hàng Châu

2022-03-24


Soft Stabilization System Helps to Solidify The Swamp of Shietang Expressway in Hangzhou Bay

Với sự phát triển nhanh chóng của Khu mới Vịnh Hàng Châu, tất cả các loại hình xây dựng đường bộ đang được đẩy mạnh tốc độ, và đường cao tốc Shietang là một trong số đó. Vị trí xây dựng đường cao tốc là đầm lầy có độ ẩm đất cao cần được kiên cố hóa. Kể từ khi bộ Hệ thống ổn định mềm đầu tiên tham gia vào dự án kiên cố hóa vào tháng 7 năm ngoái, đã mất một năm năm tháng, với tổng khối lượng hóa rắn khoảng 500000 mét khối. Vào cuối năm nay, với sự phát triển của quá trình xây dựng, công ty chúng tôi đã cung cấp hai bộ Hệ thống ổn định mềm cho công trường để vận hành đông cứng đất.
Tại công trường, chúng ta có thể thấy máy trộn điện di chuyển lên xuống dưới tác động của người lái máy xúc, trộn hoàn toàn với đất yếu, lưỡi quay vừa bơm chất làm rắn vừa loại bỏ đất yếu. Toàn bộ công trường trật tự, không có bụi bay ô nhiễm.

Soft Stabilization System Helps to Solidify The Swamp of Shietang Expressway in Hangzhou Bay

Soft Stabilization System Helps to Solidify The Swamp of Shietang Expressway in Hangzhou Bay

Đoạn đã hoàn thành việc kiên cố, việc thi công tiếp theo cũng được đồng loạt tiến hành. Một số móng cọc xi măng đứng trên nền đất đã được đóng rắn, cho thấy sự ổn định và vững chắc của nền móng mới.